Personvernerklæring

1. Kontaktinformasjon for kontrolleren
Ansvarlig for denne siden:
Costadels AS
Bernt Knudsens vei 8 B
1176 Oslo, Norge
info@costadels.com
www.costadels.com

2. Lenker og ansvar for innhold
Alle lenker til andre nettsteder blir sjekket på tidspunktet for koblingen. Når destinasjonssiden er sjekket, påtar vi oss ikke noe ansvar for innholdet som er tilgjengelig via lenker (hyperlenker).

3. Immaterielle rettigheter
Rettighetene til alt innhold innehas av forfatterne og, hvis aktuelt, eieren av nettstedet. Enhver reproduksjon eller bruk av innholdet er forbudt uten uttrykkelig skriftlig tillatelse fra forfatteren.

4. Anvendelse av vilkårene for bruk.
Kontrakten vil ha en varighet på to år, stilltiende forlenges i like perioder. Eiendommen kan imidlertid si opp kontrakten når som helst med 12 måneders varsel.

5. Kontraktsspråk
Ved uoverensstemmelser mellom den spanske eller norske teksten og den engelske teksten, på grunn av tjenestestedet, skal den engelske versjonen ha forrang.

6. Behandling av personopplysninger
Vi behandler personopplysningene til nettstedets brukere kun når det er nødvendig for at nettstedet skal fungere korrekt. Innsamling og behandling av brukernes personopplysninger utføres først etter at brukeren har gitt sitt samtykke. Et unntak fra forhåndssamtykket er umuligheten av å innhente dette samtykket i forkant av behovet for behandling og pliktene til å behandle opplysningene som er fastsatt i lov eller forskrift.

7. Sletting av data og lagringstid
Personopplysningene til vedkommende skal slettes eller begrenses når behovet for lagring opphører. De kan oppbevares lenger dersom en fellesskapsbestemmelse eller en annen bestemmelse på nasjonalt nivå der den behandlingsansvarlige utøver sin virksomhet tilsier det. Opplysningene skal også slettes dersom en regel fastsetter en frist og denne grensen nås, forutsatt at vedlikehold av dataene ikke er nødvendig for å rekruttere eller oppfylle en kontraktsmessig eller juridisk forpliktelse.

8. Data, informasjonskapsler, loggfiler og tredjeparter
Når du besøker nettstedet vårt eller bruker tjenestene våre, overfører enheten du får tilgang til nettstedet med automatisk loggdata (tilkoblingsdata) til våre servere. Dette gjelder spesielt når du legger inn en bestilling, når du logger på eller når du laster opp eller laster ned data. Våre servere samler også inn loggdata når besøkende besøker nettsidene deres. Logginformasjon inkluderer IP-adressen til enheten du bruker for å få tilgang til nettstedet eller tjenesten, typen nettleser du bruker, nettstedet du tidligere har besøkt, systeminnstillingene dine og dato og klokkeslett.

Vi lagrer kun IP-adresser i den grad det er nødvendig for å levere våre tjenester. Ellers vil IP-adresser bli slettet eller anonymisert. Vi lagrer IP-adressen din når du besøker nettsiden vår og IP-adressene til besøkende på nettsidene dine i opptil 7 dager for å oppdage og forsvare mot angrep.

Vi bruker informasjonskapsler og piksler på ulike steder på nettstedet vårt.

Informasjonskapsler er små identifikatorer som en server lagrer på sluttenheten du får tilgang til nettstedet vårt eller tjenestene våre med. De inneholder informasjon som kan konsulteres ved tilgang til våre tjenester og muliggjør dermed en mer effektiv og bedre bruk av våre tilbud.

Vi bruker permanente informasjonskapsler og såkalte session cookies. Øktinformasjonskapsler slettes når nettleseren lukkes. De permanente informasjonskapslene forblir på terminalen din til de ikke lenger er nødvendige for å oppnå formålet og slettes. Informasjonskapsler tjener til å forbedre tjenestene våre og bruken av visse funksjoner. For eksempel er bestillingsprosessen av nettstedet vårt kun mulig ved hjelp av informasjonskapsler, som også brukes til å samle inn statistiske data på nettstedet vårt, for eksempel om antall besøkende.

Du kan forhindre aktivering av informasjonskapsler når som helst gjennom passende innstillinger i nettleseren din og dermed permanent motsette deg aktivering av informasjonskapsler. I tillegg kan informasjonskapsler som allerede er aktivert, slettes når som helst via en nettleser eller andre programmer. Dette er mulig i alle vanlige nettlesere. Hvis du deaktiverer informasjonskapselinnstillingene i nettleseren som brukes, er det mulig at ikke alle funksjonene på nettstedet vårt er fullt brukbare.

Vi bruker følgende verktøy for å spore og analysere tredjeparter:

Google Analytics: Google Analytics-komponenten drives av Google Inc. Formålet er å analysere strømmen av besøkende til nettstedet vårt. Google bruker dataene og informasjonen som er innhentet for å evaluere bruken av nettstedet vårt for å lage online rapporter for oss.

Google Analytics aktiverer en informasjonskapsel i nettleseren din. Ved å aktivere informasjonskapselen kan Google analysere bruken av nettstedet vårt. Hver gang du besøker et nettsted der en Google Analytics-komponent er integrert, blir nettleseren din automatisk bedt om å overføre data til Google. Ingen personlige data overføres til Google. IP-adressen vi samler inn videresendes først til Google når den er blitt anonym.

Du kan protestere mot innsamling og behandling av disse dataene fra Google. For å gjøre det må du laste ned og installere en nettleserplugin fra denne lenken

Du kan finne mer informasjon og Googles gjeldende personvernpolicy på Link og på Link Google Analytics er forklart mer detaljert på denne linken.

9. Kontaktskjemaer og e-postkontakt
På nettsiden vår er det ulike muligheter for å kontakte oss ved å fylle ut et kontaktskjema. Dersom brukeren benytter seg av denne muligheten til å kontakte oss, vil dataene som er oppgitt i skjemaet bli lagret og sendt.

Disse dataene er:
1. Navn og etternavn
2. Elektronisk adresse (post)
3. Meldingen
4. Kontaktmetode
5. Aksept av behandling av personopplysninger
6. IP-adresse
7. Tidspunkt for dataoverføring

Før du kan sende meldingen, må du gi ditt samtykke til behandlingen av dine personopplysninger, med henvisning til denne personvernerklæringen. Vi bruker dine personopplysninger utelukkende med det formål å kontakte deg eller svare på din henvendelse.

10. Dine rettigheter

A) Rett til innsyn og bekreftelse
Du har rett til å motta gratis informasjon fra oss når som helst og bekreftelse på personopplysningene som er lagret om deg, samt en kopi av denne informasjonen.

B) Rett til retting
Du har rett til å be om umiddelbar retting av uriktige personopplysninger om deg. Du har også rett til, under hensyntagen til formålene med behandlingen, å be om utfylling av ufullstendige personopplysninger, inkludert ved hjelp av en tilleggserklæring.

C) Rettigheter til undertrykkelse
Du har rett til å få dine personopplysninger slettet umiddelbart, forutsatt at ett av følgende vilkår er oppfylt og forutsatt at behandlingen ikke er nødvendig:

Personopplysningene er samlet inn eller på annen måte behandlet for formål de ikke lenger er nødvendige for.

Du trekker tilbake samtykket som lå til grunn for behandlingen, og det er ikke annet rettslig grunnlag for behandlingen.

Du sender inn en innsigelse mot behandling i henhold til art. 21 para. 1 GPRS og det er ingen legitime grunner for behandling eller du sender inn en innsigelse mot behandling i henhold til art. 21 para. 2 GPRS

· Personopplysningene har blitt behandlet ulovlig.
· Sletting av personopplysninger er nødvendig for å oppfylle en juridisk forpliktelse i henhold til unionsretten eller loven i medlemsstatene vi er underlagt.
· Personopplysningene ble samlet inn i forbindelse med informasjonssamfunnstjenestene som tilbys i henhold til art. 8 nr. 1 i GPRS.

D) Rett til å begrense behandlingen
Du har rett til å be om begrensning av behandlingen dersom ett av følgende vilkår er oppfylt:

· Du stiller spørsmål ved nøyaktigheten av dine personopplysninger i en periode som lar oss verifisere nøyaktigheten til dine personopplysninger.
· Behandlingen er ulovlig, du nekter å slette personopplysningene og krever i stedet en begrensning på bruken av personopplysningene.
· Vi trenger ikke lenger personopplysningene for behandlingsformål, men du trenger dem for å hevde, utøve eller forsvare juridiske krav.
· Du har gjort innsigelse mot behandlingen i henhold til § 21, paragraf 1 i RGPD, og det er ennå ikke klart om våre berettigede grunner går foran din.

E) Rett til å protestere mot behandling
Du har rett til når som helst å protestere mot behandlingen av personopplysninger om deg i henhold til artikkel 6, paragraf 1, bokstav e og f i RGPD.

Vi vil ikke behandle personopplysningene ved innsigelse med mindre vi kan bevise at det er tungtveiende grunner for behandlingen som er verneverdige og strider mot dine interesser, rettigheter og friheter, eller at behandlingen tjener til å hevde, utøve eller forsvare juridiske krav.

Du har rett til når som helst å protestere mot behandlingen av dine personopplysninger for direkte markedsføringsformål.

F) Rett til portabilitet av data
Du har rett til å motta personopplysningene gitt til oss i et strukturert, vanlig brukt og maskinlesbart format. Du har også rett til å overføre disse dataene til en annen ansvarlig person uten vår inngripen, forutsatt at behandlingen er basert på samtykket gitt i artikkel 6, paragraf. 1, bokstav adel RGPD eller i art. 9, nr. 2, bokstav a i RGPD eller i en kontrakt

i henhold til art. 6 nr. 1 bokstav b i RGPD, og at behandlingen utføres ved hjelp av automatiserte prosedyrer, forutsatt at behandlingen ikke er nødvendig for å oppfylle en oppgave i allmennhetens interesse eller av allmenn interesse.

Videre, når du utøver din rett til å overføre data i henhold til art. 20, nr. 1 i GPRS, har du rett til å be om at personopplysninger overføres direkte av en behandlingsansvarlig til en annen behandlingsansvarlig, så langt dette er teknisk mulig og forutsatt at andre personers rettigheter og friheter ikke påvirkes av dette.

G) Rett til å tilbakekalle samtykke etter personvernloven
Du har rett til å tilbakekalle ditt samtykke til behandling av personopplysninger når som helst.

H) Klagerett til tilsynsmyndigheten
Du har til enhver tid rett til å kontakte en tilsynsmyndighet i den medlemsstaten du bor eller arbeider i eller der du mistenker at behandlingen av personopplysninger om deg er i strid med EUs databeskyttelsesforordning.